وضعیت بحرانی شهر مورموری آبدانان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، به دنبال بارش‌های امروز و امشب، رودخانه‌ای که از وسط شهر مورموری می‌گذرد طغیان کرده و خسارات هنگفتی به منازل مردم شده است. به زیرساخت‌های شهری مورموری هم خسارات زیادی وارد شده است. منبع : مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، به دنبال بارش‌های امروز و امشب، رودخانه‌ای که از وسط شهر مورموری می‌گذرد طغیان کرده و خسارات هنگفتی به منازل مردم شده است.
به زیرساخت‌های شهری مورموری هم خسارات زیادی وارد شده است.

منبع : مهر