وضعیت جاده فهرج – زاهدان در منطقه شورگز

به گزارش خبرنگار مهر، طوفان شدید شن دید افقی در منطقه شور گز در جاده فهرج – زاهدان را به ۵ متر رسانده و شدت طوفان تعدادی از مسافران را در این منطقه گرفتار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طوفان شدید شن دید افقی در منطقه شور گز در جاده فهرج – زاهدان را به ۵ متر رسانده و شدت طوفان تعدادی از مسافران را در این منطقه گرفتار کرده است.