وضعیت کرونایی شیراز نارنجی شد/ ۳ شهرستان قرمز است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ظهر شنبه بر اساس آخرین رنگ بندی‌های کرونایی در فارس، شهرستان‌های خرم بید، خنج و سرچهان در وضعیت قرمز «خیلی پر خطر» و ۶ شهرستان نیز در وضعیت نارنجی «پر خطر» قرار گرفته اند. شهرستان‌های اوز، شیراز، سروستان، گراش، زرقان و ممسنی هم در وضعیت نارنجی هستند. همچنین بجز شهرستان […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ظهر شنبه بر اساس آخرین رنگ بندی‌های کرونایی در فارس، شهرستان‌های خرم بید، خنج و سرچهان در وضعیت قرمز «خیلی پر خطر» و ۶ شهرستان نیز در وضعیت نارنجی «پر خطر» قرار گرفته اند.
شهرستان‌های اوز، شیراز، سروستان، گراش، زرقان و ممسنی هم در وضعیت نارنجی هستند.
همچنین بجز شهرستان خفر که در وضعیت آبی هست سایر شهرستان‌های فارس در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

منبع : مهر نیوز