وظایف وزارتخانه جهاد کشاورزی به مسیر قانونی بازگردد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در پایان بررسی گزارشی کمیسیون کشاورزی در مورد نهاده های دامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مهلت قانونی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد قانون وظایف متمرکز تمام شده است و تمدید این قانون نیز در […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در پایان بررسی گزارشی کمیسیون کشاورزی در مورد نهاده های دامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مهلت قانونی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد قانون وظایف متمرکز تمام شده است و تمدید این قانون نیز در شورای عالی به تصویب نرسید و مقرر شد وظایف وزارتخانه جهاد کشاورزی به مسیر قانونی خود بازگردد.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی امروز، مشکلات ساختاری و مدیریتی است و زنجیره تولید، توزیع و نظارت ایراداتی دارد.
قالیباف گفت: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی با بازگشت وظایف به این وزارتخانه موافق هستند.