ویدیو/ از کشت دوم برنج چه می‌دانید؟

یکی از راهکارهای افزایش تولید محصولات کشاورزی کشت دوم است که علاوه بر حفاظت از خاک، کاهش علف‌های هرز، کاهش مصرف کودهای شیمیایی، حاصلخیزی خاک و تامین بخشی از نیاز نهاده‌های پرورش دام، به ارتقای توان اقتصادی کشاورزان نیز کمک شایانی کرده و بخشی از هزینه‌های آماده سازی زمین و کشت و کار برنج را […]

یکی از راهکارهای افزایش تولید محصولات کشاورزی کشت دوم است که علاوه بر حفاظت از خاک، کاهش علف‌های هرز، کاهش مصرف کودهای شیمیایی، حاصلخیزی خاک و تامین بخشی از نیاز نهاده‌های پرورش دام، به ارتقای توان اقتصادی کشاورزان نیز کمک شایانی کرده و بخشی از هزینه‌های آماده سازی زمین و کشت و کار برنج را در فصل زراعی تامین می‌کند.

تصویربردار: یاسین صفری، سیدجواد میرحسینی / تدوینگر: جواد علیزاده

منبع : ایسنا