ویزیت پزشک ٢۴ درصد گران شد

به گزارش بازار، بهرام عین الهی وزیر بهداشت گفت: شامگاه گذشته تعرفه‌های خدمات پزشکی طبق قانون در هیات وزیران به تصویب رسید و جزییات آن به بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی ابلاغ خواهد شد.عین الهی افزود: میانگین تعرفه در بخش دولتی ١٩.۵ درصد و در بخش خصوصی ٢۴ درصد افزایش پیدا کرد و این میزان […]

به گزارش بازار، بهرام عین الهی وزیر بهداشت گفت: شامگاه گذشته تعرفه‌های خدمات پزشکی طبق قانون در هیات وزیران به تصویب رسید و جزییات آن به بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی ابلاغ خواهد شد.عین الهی افزود: میانگین تعرفه در بخش دولتی ١٩.۵ درصد و در بخش خصوصی ٢۴ درصد افزایش پیدا کرد و این میزان افزایش در هیات دولت به تصویب رسید.وزیر بهداشت گفت: سازمان‌های بیمه گر و نظام پزشکی تعرفه‌های پیشنهادی را امضا کرده بودند.