٣۶٠مولد خورشیدی به عشایر تحویل داده شد/نیاز عشایر به ۲۰ هزار مولد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان امور عشایر ایران امروز در مراسم اهدای ٣۶٠ دستگاه مولد برق خورشیدی به خانوارهای عشایر گفت: جمعیت عشایر بر اساس آخرین آمار ۲۴۶ هزار خانوار معادل جمعیت ۱.۲ میلیون نفر هستند و از ۸۴ میلیون هکتار مرتع بیش از ۳۰ میلیون هکتار از این میان […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان امور عشایر ایران امروز در مراسم اهدای ٣۶٠ دستگاه مولد برق خورشیدی به خانوارهای عشایر گفت: جمعیت عشایر بر اساس آخرین آمار ۲۴۶ هزار خانوار معادل جمعیت ۱.۲ میلیون نفر هستند و از ۸۴ میلیون هکتار مرتع بیش از ۳۰ میلیون هکتار از این میان شاهد حضور عشایر است. به این ترتیب در ۵٩ درصد از مساحت کشور پراکنده هستند.
وی با بیان اینکه عشایر کشور ٢٢ میلیون رأس دام در اختیار دارند، ادامه داد: نیاز کل کشور به گوشت قرمز حدود ٨٨٠ هزار تن است که از این میزان ٢۵ درصد معادل ٢٠٠ هزار تن توسط عشایر تأمین می‌شود.
به گفته این مقام مسئول طرح تحویل مولدهای خورشیدی قابل حمل می‌تواند باعث آسایش بیشتر و دلگرمی آنان شود؛ پیش تر جایگزینی سوخت‌های فسیلی به جای سوخت‌های طبیعی مورد نظر بود اما اکنون می‌توان با این طرح باعث حفظ بیشتر محیط‌زیست شد.
علایی مقدم با بیان اینکه تا قبل از سال ۹۹ تقریباً ۳۸ هزار دستگاه مولد خورشیدی بین عشایر توزیع شده بود، اظهار داشت: اکنون و در سال جدید توجه ویژه‌ای به این عشایر شد و ٣۶٠ مولد خورشیدی به آنها تحویل داده شد.
به گفته وی اگر در سال جدید بتوانیم ۲۰ هزار دستگاه پنل و مولد خورشیدی تحویل شود، یکی از نقاط حساس حمایتی از عشایر به نتیجه می‌رسد.