پاداش مشترکان کم مصرف برق ۵ برابر شد

سخنگوی صنعت برق گفت: براساس نظام جدید تعرفه گذاری برق که از ابتدای بهمن اجرایی شده، ملاک عمل برای تعیین نرخ پاداش هزینه های تمام شده برق است. منبع : مهر نیوز

سخنگوی صنعت برق گفت: براساس نظام جدید تعرفه گذاری برق که از ابتدای بهمن اجرایی شده، ملاک عمل برای تعیین نرخ پاداش هزینه های تمام شده برق است.
منبع : مهر نیوز