پاداش پرداختی به مدیران شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها چارچوب‌دار می‌شود

نمایندگان مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به تهیه چهارچوب پاداش قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی دارد، بانک‌ها و بیمه‌ها کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار چارچوب پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره […]

نمایندگان مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به تهیه چهارچوب پاداش قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی دارد، بانک‌ها و بیمه‌ها کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار چارچوب پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( سه شنبه،۳۰آبان) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند ۳ ماده ۲۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تعیین چارچوب پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی را تعیین کردند.
بر اساس بند ۳ ماده ۲۵ لایحه برنامه؛ چارچوب پاداش قابل پرداخت مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل، مدیران شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، بانک ها و بیمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنان و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سوابق مدیریتی‌، کارآمدی و بهره وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.