پارک کوهستان کرمانشاه در یک روز برفی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، بارش سنگین برف در استان کرمانشاه زیبایی جاذبه‌های گردشگری این استان را در فصل زمستان ۲ چندان کرده به شکلی که در هوای برفی از پارک زیر برف کوهستان کرمانشاه استقبال چند برابر شده است. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، بارش سنگین برف در استان کرمانشاه زیبایی جاذبه‌های گردشگری این استان را در فصل زمستان ۲ چندان کرده به شکلی که در هوای برفی از پارک زیر برف کوهستان کرمانشاه استقبال چند برابر شده است.

منبع : مهر نیوز