پاوه ۱۸ اقامتگاه بومگردی دارد

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان پاوه گفت: پاوه دارای ۱۲ روستای گردشگری و ۱۸ اقامتگاه بومگردی است. به گزارش سردبیر پرس هادی شریفی گفت: شمشیر، خانقاه، گلال، دشه، نجار، هجیج، داریان، شرکان، ساتیاری، دودان، تین و زردویی ۱۲ روستای گردشگری در پاوه هستند. رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان پاوه گفت: گردنه شمشیر و ساتیاری، نودشه […]

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان پاوه گفت: پاوه دارای ۱۲ روستای گردشگری و ۱۸ اقامتگاه بومگردی است. به گزارش سردبیر پرس هادی شریفی گفت: شمشیر، خانقاه، گلال، دشه، نجار، هجیج، داریان، شرکان، ساتیاری، دودان، تین و زردویی ۱۲ روستای گردشگری در پاوه هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان پاوه گفت: گردنه شمشیر و ساتیاری، نودشه و روستای سریاس درپاوه مناطقی برفگیر هستند  که امکان برگزاری جشنواره‌های زمستانی و آدم برفی را دارند.
وی افزود:  با تسهیلات در نظر گرفته شده تاسیسات مناطق بومگردی افزایش خواهد یافت.

منبع : سردبیر پرس