پایان دی آخرین مهلت اتصال کارت خوان‌ها به سازمان امور مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه اعلام کرد: صاحبان دستگاه‌های کارت خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تا پایان دی ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. به گزارش سردبیر پرس عباس پور با بیان اینکه این اقدام با هدف ساماندهی دستگاه‌های کارت خوان صورت می‌گیرد، گفت: صاحبان دستگاه‌های کارت خوان و درگاه‌های اینترنتی […]

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه اعلام کرد: صاحبان دستگاه‌های کارت خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تا پایان دی ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. به گزارش سردبیر پرس عباس پور با بیان اینکه این اقدام با هدف ساماندهی دستگاه‌های کارت خوان صورت می‌گیرد، گفت: صاحبان دستگاه‌های کارت خوان و درگاه‌های اینترنتی که در مهلت مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نکنند، جریمه می‌شوند.
وی افزود: بر این اساس، ضرورت دارد مؤدیان مالیاتی با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir بخش پایانه‌های فروش، اطلاعات مذکور را مشاهده و نسبت به الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده‌های موجود یا ایجاد پرونده جدید، اقدام کنند.
عباسپور خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۲۳ هزار دستگاه کارتخوان در استان کرمانشاه ساماندهی شده است.

منبع : سردبیر پرس