پدیده فروچاله در گواور و سرمست از توابع شهرستان گیلانغرب

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، رشد مصرف آب در کشاورزی و حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز سبب به وجود آمدن پیده فروچاله می‌شود. فروچاله یکی از مشکلات محیط زیستی است که در آن زمین به یکباره فرو می‌ریزد و در پی آن چاله‌هایی ایجاد می‌شود. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، رشد مصرف آب در کشاورزی و حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز سبب به وجود آمدن پیده فروچاله می‌شود.

فروچاله یکی از مشکلات محیط زیستی است که در آن زمین به یکباره فرو می‌ریزد و در پی آن چاله‌هایی ایجاد می‌شود.

منبع : مهر نیوز