پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع شعر و ادب فارسی معرفی شدند

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع شعر و ادب فارسی معرفی شدند. به گزارش سردبیر پرس، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در این پایگاه با موضوع شعر و ادب فارسی براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند. سید محمدحسین بهجت […]

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع شعر و ادب فارسی معرفی شدند.
به گزارش سردبیر پرس، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در این پایگاه با موضوع شعر و ادب فارسی براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.
سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر بلند آوازه‌ای است که کلام جادویی‌اش مرزهای شعر و ادب فارسی را جابه‌جا کرد. شهریار از اوقاف و قافیه فراتر بود و زندگی را با شعر می‌دانست.
شهریار در شش سالگی، الفبا را آموخت و از کودکی با قرآن و دیوان حافظ انس گرفت. شهریار در خاطراتش می‌گوید: هربار به اتاق عمه‌ام می‌رفتم در طاقچه اتاقش دو کتاب بود یکی قرآن و دیگری دیوان حافظ. هربار یکی را برمی‌داشتم و می‌خواندم. تأثیر حافظ بر شهریار به گونه‌ای است که حتی تخلص خود را از دیوان حافظ گرفته است. اوایل، تخلص شهریار بهجت بود، اما بعد از تفال به دیوان حافظ تخلص خود را به شهریار تغییر داد.
شهریار، شاعر ملی ایران است که در عصر معاصر زندگی کرده و به‌دلیل اهمیت و تأثیر او بر شعر و ادب پارسی، بیست و هفتم شهریور هرسال، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز بزرگداشت شهریار و روز شعر و ادب فارسی نام‌گذاری شده است. به‌همین مناسبت در این گزارش، به بررسی مقالات فارسی با موضوع شعر و ادب فارسی در حوزه‌های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت.
معرفی مقالات پربازدید علمی با موضوع شعر و ادب فارسی
جدول ۱، مقالات فارسی با موضوع شعر و ادب فارسی که بیشترین بازدید را داشته‌اند، نشان می‌دهد.
براین اساس مقالات «عفو و گذشت در شعر و ادب فارسی»، «فرهنگستان زبان و ادب فارسی چه وظیفه ای دارد و چه باید بکند؟» و «موش و گربه (سوابق و نمونه های داستان های موش و گربه در ادب فارسی)» به‌ترتیب پربازدیدترین مقالات با موضوع شعر و ادب فارسی هستند.
مقاله‌ی «عفو و گذشت در شعر و ادب فارسی» در سال ۱۳۹۴ و در مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران منتشر شده است. این مقاله به بررسی عفو و گذشت در شعر و ادب فارسی پرداخته است. ادبیات فارسی سرشار از آثار ناب منظوم و منثور است که در ترویج و زنده کردن فرهنگ گذشت و عفو کوشش کرده‌اند. این مقاله به روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری انجام شده و نشان می‌دهد که فرهنگ عفو و گذشت در همه اعصار شعر فارسی وجود داشته است.
جدول ۱. مقالات فارسی پربازدید با موضوع شعر و ادب فارسی

معرفی مجله علمی پربازدید با موضوع شعر و ادب فارسی
مجله نامه «فرهنگستان» مجله‌ای است که بیشترین تعداد مقالات با موضوع شعر و ادب فارسی را منتشر کرده است.
معرفی نویسنده با انتشار بیشترین تعداد مقالات فارسی با موضوع شعر و ادب فارسی
ناصر محسنی‌نیا از دانشگاه شهید باهنر کرمان، نویسنده‌ای است که بیشترین تعداد مقالات علمی فارسی با موضوع شعر و ادب فارسی را منتشر کرده است.
 کلمات کلیدی مقالات فارسی با موضوع شعر و ادب فارسی
کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خود را در کلمات کلیدی نشان می‌دهد.
شکل ۱، کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع شعر و ادب فارسی را نشان می‌دهد.
براین اساس «عرفان»، «عشق» و «قرآن» پرتکرارترین کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات با موضوع شعر و ادب فارسی هستند.

شکل ۱. کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع شعر و ادب فارسی