پرده خوانی در جوار مرقد شهید سلیمانی

به گزارش سردبیر پرس، زائران و مسافران نوروزی با حضور در گلزار شهدای کرمان در ویژه برنامه‌های نوروزی از جمله پرده خوانی و روایتگری شرکت می‌کنند.

به گزارش سردبیر پرس، زائران و مسافران نوروزی با حضور در گلزار شهدای کرمان در ویژه برنامه‌های نوروزی از جمله پرده خوانی و روایتگری شرکت می‌کنند.