پروژه آبرسانی به پنج روستای مجموعه مظفری شهرستان کوار بهره‌برداری شد

رضا عسکری معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان فارس، چهارشنبه در مراسم افتتاح گفت :این پروژه شامل حفر، تجهیز و برق رسانی به یک حلقه چاه آهکی به عمق ۳۰۰ متر است که با مشارکت مالی خیرین نیکوکار و مجمع خیرین آبرسان استان فارس بهره برداری شده است. وی ادامه داد: با بهره برداری […]

رضا عسکری معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان فارس، چهارشنبه در مراسم افتتاح گفت :این پروژه شامل حفر، تجهیز و برق رسانی به یک حلقه چاه آهکی به عمق ۳۰۰ متر است که با مشارکت مالی خیرین نیکوکار و مجمع خیرین آبرسان استان فارس بهره برداری شده است.
وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ۲۱۰۰ خانوار از مردم روستاهای آباده آبگرم، مظفری، قصیرا، شهرک سرود و قلعه ی نو در قالب مجموعه آبرسانی مظفری از مزایای آبرسانی آن بهره مند شدند.
 شهرستان کوار در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.