پلنگ سرگردان وارد خیابان‌های قائم‌شهر شد

با نزدیک شدن مردم، پلنگ به بالکن این بانک رفت که ماموران محیط زیست، آتش نشانی و نیروی انتظامی برای به دام انداختن این حیوان در محل حضور یافتند که متاسفانه این پلنگ از منطقه به داخل باغ متواری شد. یک قلاده پلنگ بالغ و سرگردان، صبح امروز برخی خیابان‌های قائم شهر را، جولانگاه خود […]

با نزدیک شدن مردم، پلنگ به بالکن این بانک رفت که ماموران محیط زیست، آتش نشانی و نیروی انتظامی برای به دام انداختن این حیوان در محل حضور یافتند که متاسفانه این پلنگ از منطقه به داخل باغ متواری شد. یک قلاده پلنگ بالغ و سرگردان، صبح امروز برخی خیابان‌های قائم شهر را، جولانگاه خود کرده است.
به گزارش ایلنا، یک قلاده پلنگ بالغ ساعت ۶ صبح امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه بر بالای ساختمان‌ بانک صادرات شعبه خیابان ساری شهر قائم شهر مشاهده شده است.
با نزدیک شدن مردم، پلنگ به بالکن این بانک رفت که ماموران محیط زیست، آتش نشانی و نیروی انتظامی برای به دام انداختن این حیوان در محل حضور یافتند که متاسفانه این پلنگ از منطقه به داخل باغ متواری شد.
نیرو‌های امدادی محیط زیست و آتش نشانی و نیروی انتظامی درحال ایجاد شرایطی مناسب برای به دام انداختن و زنده گیری پلنگ هستند.