پلنگ مازندران پس از زنده گیری، تلف شد

پلنگی که صبح امروز وارد شهر قائم شهر شده بود تلف شد. به گزارش ایلنا، پلنگی که صبح امروز بر بالای در بانک صادرات قائمشهر دیده شد ، تلف شد. به گفته مشاور رسانه‌ای یگان حفاظت سازمان محیط زیست این پلنگ حین فرار به یک مامور نیروی انتظامی حمله می کند و محیط زیست مازندران […]

پلنگی که صبح امروز وارد شهر قائم شهر شده بود تلف شد.
به گزارش ایلنا، پلنگی که صبح امروز بر بالای در بانک صادرات قائمشهر دیده شد ، تلف شد.
به گفته مشاور رسانه‌ای یگان حفاظت سازمان محیط زیست این پلنگ حین فرار به یک مامور نیروی انتظامی حمله می کند و محیط زیست مازندران برای نجات مأمور مجبور به شلیک به پلنگ می شود.
پس از آن حیوان با دارت پلنگ بیهوش می‌شود که متاسفانه در نهایت به مرگ این گربه سان منجر شد.