پل روستای چم سورک گیلانغرب براثر بارشها به طور موقت مسدود شد 

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس