پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور باز شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، با پیگیری‌ها انجام شده و با اعلام مدیرعامل تراکتور بدهی «اروین»، «فورچونه» و «حمزاوی» پرداخت شد. تائیدیه پرداخت بدهی این بازیکنان به باشگاه ارسال شده و تراکتور مشکلی بابت جذب بازیکن ندارد.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، با پیگیری‌ها انجام شده و با اعلام مدیرعامل تراکتور بدهی «اروین»، «فورچونه» و «حمزاوی» پرداخت شد.
تائیدیه پرداخت بدهی این بازیکنان به باشگاه ارسال شده و تراکتور مشکلی بابت جذب بازیکن ندارد.