پیامدهای نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه رخ داده است

به گزارش سردبیر پرس، محمد مدادی در خصوص پیامدهای نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه گفت: شرایط حقوقی مناطق چهارگانه در این منطقه حاکم است و بر اساس آئین نامه حفاظت و مدیریت غارها و نیز تصریح دستورالعمل مربوطه، ادامه فعالیت گردشگری در این غار منوط به رعایت استانداردها و الزامات حفاظتی است و هر […]

به گزارش سردبیر پرس، محمد مدادی در خصوص پیامدهای نامناسب مدیریتی در غار قوری قلعه گفت: شرایط حقوقی مناطق چهارگانه در این منطقه حاکم است و بر اساس آئین نامه حفاظت و مدیریت غارها و نیز تصریح دستورالعمل مربوطه، ادامه فعالیت گردشگری در این غار منوط به رعایت استانداردها و الزامات حفاظتی است و هر گونه توسعه کمی یا کیفی فعالیت نیاز به اخذ مجوز کارگروه غارشناسی را دارد.
مدادی با اشاره به اینکه این دستورالعمل از ادامه فعالیت ضابطه مند غار حمایت می‌کند تصریح کرد: در صورتی که محدوده مورد بهره برداری گردشگری در اثر عدم رعایت استانداردها، ویژگی‌های غارشناسی و ارزشهای حفاظتی خود را از دست ندهد. این موضوع به لحاظ زیستگاهی گونه‌های جانوری خاص نیز نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر در کنار اقدامات مناسبی چون راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب و مشارکت جامعه محلی در امر بهره برداری، چالش‌های جدی و مهمی در مدیریت غار وجود دارد از جمله عدم وجود برنامه مدیریت غار، برداشت آب از اثر طبیعی، عدم مطالعه دقیق زیستگاهی که نیاز به بررسی حقوقی و اخذ تصمیمات لازم را دارد.
منبع : مهر نیوز