پیام دانش آموزان تهرانی به مردم غزه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان

همزمان با یوم الله ۱۳ آبان ، دانش آموزان تهرانی با حضور گسترده در راهپیمایی، ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست ها در غزه، ضرورت اتحاد در مقابل استکبار را مورد تأکید قرار دادند. منبع : مهر نیوز

همزمان با یوم الله ۱۳ آبان ، دانش آموزان تهرانی با حضور گسترده در راهپیمایی، ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست ها در غزه، ضرورت اتحاد در مقابل استکبار را مورد تأکید قرار دادند.
منبع : مهر نیوز