پیام رئیس هیأت بین دولتی تغییر اقلیم به کنفرانس تهران

به گزارش سردبیر پرس، جیم اسکی، در پیام ویدئویی به هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم تهران اظهار داشت: ما برای ورودی‌ها از تمام نقاط جهان و از همه دیدگاه‌ها ارزش بسیاری قائل هستیم. وی در ادامه کنفرانس تغییر اقلیم تهران را مهم برشمرد و گفت: اخیراً من به عنوان رئیس هیأت بین‌الدول تغییر اقلیم (IPCC) […]

به گزارش سردبیر پرس، جیم اسکی، در پیام ویدئویی به هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم تهران اظهار داشت: ما برای ورودی‌ها از تمام نقاط جهان و از همه دیدگاه‌ها ارزش بسیاری قائل هستیم.
وی در ادامه کنفرانس تغییر اقلیم تهران را مهم برشمرد و گفت: اخیراً من به عنوان رئیس هیأت بین‌الدول تغییر اقلیم (IPCC) انتخاب شده‌ام و فکر می‌کنم آخرین دوره IPCC، یعنی دوره ششم، حقیقتاً پُر مشغله ترین دوره در تاریخ این هیأت بوده است.
رئیس هیئت بین دولتی تغییر اقلیم با بیان اینکه این دوره پرمشغله سه گزارش ویژه به اضافه گزارش‌های معمولِ گروه‌های کاری و گزارش ترکیبی ارائه شده است، افزود: عقیده دارم این دوره یکی از تأثیرگذارترین دوره‌های IPCC نیز بوده است و البته که بر خروجی COP ۲۸ که در نوامبر سال گذشته در دبی برگزار شد، تأثیر بسیار زیادی گذاشت.
اسکی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که دوره هفتم نیز دوره پرمشغله‌ای باشد. کما اینکه در جلسه فشرده اخیر این هیأت در استانبول، دولت‌ها در مورد برنامه کاری دوره هفتم که بیشتر سال‌های دهه بیست را در بر می‌گیرد، به توافق رسیدند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه تصمیم بر آن شد که سه گزارش کارگروه و گزارش ترکیبی را دوباره تهیه کنیم. گزارش ویژه‌ای نیز در مورد تغییرات اقلیمی و شهرها نیز تهیه خواهد شد.
رئیس هیأت بین دولتی تغییر اقلیم اضافه کرد: از همه مهم‌تر، این دوره عمیقاً به مسأله تأثیرات و سازگاری خواهد پرداخت، همچنین به عنوان بخشی از وظایف کارگروه ۲ در زمینه «تأثیرات، سازگاری و آسیب پذیری» توافق کردیم تا محصولی ویژه تهیه کنیم که دستورالعمل‌های سال ۱۹۹۴ در مورد سازگاری را به روز کند.
اسکی گفت: بنابراین، موضوع این کنفرانس به دور بعدی IPCC بسیار مرتبط است و امیدوارم این کنفرانس، دانشمندان ایران و سایر کشورهای منطقه را تشویق کند تا خود را به عنوان نویسنده معرفی نمایند، زیرا ما برای ورودی‌ها از تمام نقاط جهان و از همه دیدگاه‌ها ارزش بسیاری قائل هستیم.
منبع : مهر نیوز