پیدا شدن پیکر کوهنورد زیر خروارها برف در دماوند (فیلم)

تیم امدادی که از پایگاه امداد و نجات رینه با هدف دسترسی به پیکر یک کوهنورد در منطقه دره یخار دماوند اعزام شدند سرانجام در ارتفاع ۴۶۵۰ متری پس از جستجو در کولاک شدید موفق به پیدا کردن جسد کوهنورد شدند.

تیم امدادی که از پایگاه امداد و نجات رینه با هدف دسترسی به پیکر یک کوهنورد در منطقه دره یخار دماوند اعزام شدند سرانجام در ارتفاع ۴۶۵۰ متری پس از جستجو در کولاک شدید موفق به پیدا کردن جسد کوهنورد شدند.