‍ پیشرفت ۸۰ درصدی طرح آبرسانی به مجتمع تراب شهرستان اسلام آباد غرب

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس