پیشروی نرخ جفت EUR/USD با کاهش ارزش دلار| پتانسیل صعود قیمت همچنان کم است

به گزارش بازار، جفت EUR/USD روز دوشنبه، در بالاترین حد روزانه و بالاتر از ۲۳.۸% اصلاحی کاهش ژانویه خود معامله شد که شاخص آن بین ۱.۱۴۸۲ و ۱.۱۱۲۰ و متوسط نرخ ۱.۱۲۰۵ اندازه گیری شده است. نمودار روزانه نشان می دهد که این جفت در حال اصلاح شرایط فروش بیش از حد است، در حالی […]

به گزارش بازار، جفت EUR/USD روز دوشنبه، در بالاترین حد روزانه و بالاتر از ۲۳.۸% اصلاحی کاهش ژانویه خود معامله شد که شاخص آن بین ۱.۱۴۸۲ و ۱.۱۱۲۰ و متوسط نرخ ۱.۱۲۰۵ اندازه گیری شده است.
نمودار روزانه نشان می دهد که این جفت در حال اصلاح شرایط فروش بیش از حد است، در حالی که پتانسیل صعودی آن نیز محدود به نظر می رسد. اگرچه اندیکاتورهای فنی از خوانش‌های تقریباً بیش از حد فروش تا حدی فاصله گرفته اند، امابه نظر می رسد قدرت این جفت ارز، فاقد قدرت کافی برای تأیید سودهای بعدی باشد.از سوی دیگر، نمودار ۴ ساعته EUR/USD حاکی از سودهای کوتاه مدت بیشتر است. اندیکاتورهای فنی از خطوط میانی خود عبور کرده و به محدوده مثبت سبز رنگ رسیدند که در نتیجه، قدرت صعودی خود را با پیشروی این جفت به فراتر از SMA نزولی ۲۰ حفظ کرده اند.در کوتاه مدت و طبق نمودار ۴ ساعته، این جفت به بالای محدوده کاملا نزولی ۲۰ SMA کاملاً نزولی صعود کرده، در حالی که شاخص های فنی خوانش های بیش از حد فروش را متوقف و اصلاح کردند. شاخص Momentum نیز همچنان به سمت شمال در حرکت بوده، اما RSI در محدوده عدد ۴۶ ثابت شد که نشان دهنده علاقه سرمایه گذاران به انجام خرید محدود است.سطوح پشتیبانی: ۱.۱۲۰۵ ۱.۱۱۵۰ ۱.۱۱۰۵سطوح مقاومت: ۱.۱۲۶۰ ۱.۱۳۱۰ ۱.۱۳۵۰

جفت EUR/USD روز دوشنبه در بحبوحه کاهش تقاضای دلار، سطح ۱.۱۲۰۰ را دوباره به دست آورد. به نظر می رسد سرمایه گذاران موضع تهاجمی تر فدرال رزرو ایالات متحده را کاملاً هضم کرده اند و اکنون آماده تصمیم گیری سایر بانک های مرکزی و داده های مربوط به اشتغال ایالات متحده هستند. دلار آمریکا در برابر اکثر رقبای اصلی سقوط کرد، اگرچه به نظر می رسد این کاهش پس از افزایش قیمت هفته گذشته، نوعی اصلاح و نه افت بازار برای دلار محسوب شود.