پیشگیری از تغییرکاربری ۵۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در گرگان

به گزارش سردبیر پرس، محمود اسپانلو از ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان خبر داد و اظهار کرد: تغییر کاربری ۵۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در گرگان جلوگیری شد. وی افزود: امروز ۲۰ سازه شامل فنس کشی، دیوارکشی و بناهای در حال ساخت در زمین‌های […]

به گزارش سردبیر پرس، محمود اسپانلو از ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان خبر داد و اظهار کرد: تغییر کاربری ۵۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در گرگان جلوگیری شد.
وی افزود: امروز ۲۰ سازه شامل فنس کشی، دیوارکشی و بناهای در حال ساخت در زمین‌های کشاورزی روستاهای نصرآباد و باغ گلبن گرگان، تخریب شد.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: این سازه‌ها برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، قلع و قمع شد.
وی ادامه داد: همچنین حکم تخریب ۶ بنای ساخته شده که حکم آن در دادگاه قطعی شده بود، اجرا شد.
دادستان اسپانلو افزود: با تخریب این بناها از تغییر کاربری ۵۰ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی شهرستان جلوگیری شد.
منبع : مهر نیوز