پیش بینی ۱۷۰ شعبه اخذ رای در لامرد

علی اکبر غفاری مسئول هیئت نظارت بر انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان لامرد در حاشیه جلسه ناظران انتخابات حوزه شهر لامرد و بخش مرکزی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: تعداد شعب اخذ رأی شورای شهر و روستا در شهرستان لامرد به ۱۷۰ شعبه می‌رسد. وی با اشاره به اینکه این کارگاه آموزشی ویژه […]

علی اکبر غفاری مسئول هیئت نظارت بر انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان لامرد در حاشیه جلسه ناظران انتخابات حوزه شهر لامرد و بخش مرکزی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: تعداد شعب اخذ رأی شورای شهر و روستا در شهرستان لامرد به ۱۷۰ شعبه می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه این کارگاه آموزشی ویژه ناظرین بخش مرکزی لامرد و دهستان سیگار و حومه بوده است، خاطرنشان کرد: به تعداد هر ۱۰ شعبه اخذ رأی یک سرناظر حضور دارد که مجموع سرناظرین شورای نگهبان به ۹ نفر می‌رسد و ناظرمسئول نیز به تعداد کل شعب وجود دارد.
غفاری با بیان اینکه دوره آموزشی در کل بخش‌ها برگزار شده و در این دوره چندساعته آموزشی نیز به دنبال رفع نواقص و مرتفع کردن ابهامات ناظرین بودیم، تصریح کرد: این جلسه یک بازنگری آموزشی بود که مجریان و ناظرین همگام، برای مردم و به نفع مردم از آرا آنان حفاظت و صیانت خواهند کرد.
علی قسمی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان لامرد نیز در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: انتخابات در لامرد بر اساس مر قانون و با آرامش، سلامت و صیانت از آرا برگزار خواهد شد.
او گفت: تعداد ناظرین شورای نگهبان به ازای هر شعبه دونفر و ناظرین انتخابات ریاست جمهوری از سه نفر الی چهار نفر متغیر هستند.
قسمی ادامه داد: اقلام انتخاباتی موردنیاز بین ناظرین توزیع می‌شود و مردم مطمئن باشند که عوامل اجرایی و نظارت بر اساس قوانین و مقررات از رأی همه مردم صیانت خواهند کرد و انتخابات در یک محیط امن، سالم و آرام انجام خواهد شد.

منبع : مهر نیوز