پیگیری روند اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز از استان البرز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمدرضا غلامی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و اردوگاه مراقبتی استان البرز با قدردانی از زحمات مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گفت: این اداره کل در خروج اتباع غیرمجاز خارجی عملکرد چشمگیری است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تأسیس، […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمدرضا غلامی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و اردوگاه مراقبتی استان البرز با قدردانی از زحمات مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گفت: این اداره کل در خروج اتباع غیرمجاز خارجی عملکرد چشمگیری است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تأسیس، راه اندازی و تجهیز اردوگاه و طرح خروج اتباع غیرمجاز خارجی مورد تاکید مسؤولان ملی و استاندار البرز بود این اداره کل توانسته روند پیشبرد امور را با سرعت مطلوبی مدیریت کند.

منبع : خبرگزاری مهر