چای نوشیدنی رایج و پر طرفدار در میان ایرانی

کارشناس ارشد تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت : چای به عنوان نوشیدنی رایج و پر طرفدار در میان ایرانی هاست دارای ترکیبات مختلفی از جمله کافینین و تالان هست. منبع : سردبیر پرس

کارشناس ارشد تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت : چای به عنوان نوشیدنی رایج و پر طرفدار در میان ایرانی هاست دارای ترکیبات مختلفی از جمله کافینین و تالان هست.

منبع : سردبیر پرس