چرا ایران وارد جنگ غزه نمی‌شود؟

قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید گفت: جبهه مقاومت هنوز درخواستی برای حضور ایران در غزه نداشته، آنچه خواسته‌اند یعنی شیوه مبارزه را از ایران آموخته‌اند و به کار بسته‌اند. منبع : مهر نیوز

قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید گفت: جبهه مقاومت هنوز درخواستی برای حضور ایران در غزه نداشته، آنچه خواسته‌اند یعنی شیوه مبارزه را از ایران آموخته‌اند و به کار بسته‌اند.

منبع : مهر نیوز