چرا «حاجی فیروز» لهجه دارد؟/ نقش «خورشید» در زندگی ما

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در بخش هشتم «از آیین‌های نوروز چه می‌دانیم؟»، قطب‌الدین صادقی پژوهشگر، مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر درباره «حاجی فیروز» و تاریخچه پیدایش و ویژگی‌های آن توضیح داد. وی «حاجی فیروز» را نشأت گرفته از اسطوره «ایشتار» و «تموز» می‌داند و معتقد است دلیل اینکه «حاجی فیروز» در روزهای پایانی سال […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در بخش هشتم «از آیین‌های نوروز چه می‌دانیم؟»، قطب‌الدین صادقی پژوهشگر، مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر درباره «حاجی فیروز» و تاریخچه پیدایش و ویژگی‌های آن توضیح داد.
وی «حاجی فیروز» را نشأت گرفته از اسطوره «ایشتار» و «تموز» می‌داند و معتقد است دلیل اینکه «حاجی فیروز» در روزهای پایانی سال می‌آید این است که ارتباط مستقیمی با فصل بهار، گذشت زمستان و زندگی دوباره زمین دارد و مژده آمدن نوروز را می‌دهد.
صادقی سیاهی صورت «حاجی فیروز» را نشانه خاک و سرخی لباس‌اش را نشانه «خورشید» می‌داند یعنی «حاجی فیروز» نشانه رجعت دوباره خورشید به زمین است که مژده بهار و نوروز را می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چرایی لهجه خاص «حاجی فیروز» توضیح داد و تأکید کرد که «حاجی فیروز» جنبه تبعیض نژاد و تحقیر سیاهان را ندارد.
صادقی همچنین به نقش خورشید در زندگی ما اشاره کرد و معتقد است که نه تنها در آیین‌ها، مراسم و جشن‌ها، بلکه در اشیاء زندگی‌مان نیز به تعداد زیادی تکرار شده است.

منبع : مهر نیوز