کارنامه نامزدهای انتخاباتی گواه و شاهدی برای انتخاب اصلح است

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به انتخابات پیش رو و الزام شفافیت در عملکرد نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: سابقه مطلوب علمکرد نامزدهایی که وارد میدان انتخابات می‌شوند در میزان مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. وی افزود: مردم به شخصی رأی می‌دهند که حافظ مصالح ملی و فرهنگ […]

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به انتخابات پیش رو و الزام شفافیت در عملکرد نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: سابقه مطلوب علمکرد نامزدهایی که وارد میدان انتخابات می‌شوند در میزان مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است.

وی افزود: مردم به شخصی رأی می‌دهند که حافظ مصالح ملی و فرهنگ اسلامی باشد و آن را در سوابق خدمت خود به جای گذاشته باشد.

گواهی و شهادت عملکرد نامزدهای انتخاباتی

عضو جامعه روحانیت مبارز استان اصفهان خاطر نشان کرد: البته عملکرد نامزدهای انتخاباتی زیر ذره بین مردم قرار دارد اما این ضروری است که برای انتخاب فرد اصلح نیز به طور شفاف از کارنامه عملکرد نامزدهای انتخاباتی مطلع شوند.

وی ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی باید با مردم صریح باشند، هرچند که عملکرد آنها گواهی و شهادت می‌دهد.

ایجاد اعتماد با کارنامه خدمت‌رسانی

حجت السلام رهبر با بیان اینکه باید روحیه انقلابی و جهادی در رفتار و عملکرد نامزدهای انتخاباتی برای مردم هویدا باشد، گفت: عملکرد خدمت‌رسانی نامزدهای انتخاباتی در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور و همچنین استفاده از ظرفیت‌های کشور باید مشخص باشد تا مردم بدین وسیله اعتماد کنند و پای صندوق رأی بیایند.

وی یادآور شد: راه برای نامزد شدن هر دو جناح سیاسی در کشور و ایجاد رقابت وجود دارد اما آنچه که مهم است عملکرد نامزدهای انتخاباتی است و مردم با هوشیاری باید انتخاب کنند.

عضو جامعه روحانیت مبارز استان اصفهان با اشاره به جنبش «ازما» سردبیر پرس ابراز داشت: این پویش به کاندیداها این امکان را می‌دهد که عملکرد شفاف خود را در اختیار مردم قرار دهند و مردم بتوانند با اعتماد بیشتری در انتخابات شرکت کنند.

منبع : خبرگزاری مهر