کاروان نمادین ورود امام خمینی به کشور در قرچک به حرکت درآمد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، هم‌زمان با سراسر کشور، کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در شهرستان قرچک از میدان شهید ستاری به سمت میدان ۱۵ خرداد و سپس مصلی نمازجمعه شروع به حرکت کرد.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، هم‌زمان با سراسر کشور، کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در شهرستان قرچک از میدان شهید ستاری به سمت میدان ۱۵ خرداد و سپس مصلی نمازجمعه شروع به حرکت کرد.