کاشت نهال به مناسبت روز هوای پاک در کرمانشاه

پویش درخت یادبود و کاشت درخت به یاد بزرگان کرمانشاه، با حضور مردم طبیعت‌دوست شهر کرمانشاه در بوستان صدرا برگزار شد.پویش درخت یادبود و کاشت درخت به یاد بزرگان کرمانشاه، با حضور مردم طبیعت‌دوست شهر کرمانشاه در بوستان صدرا برگزار شد. منبع : مهر نیوز

پویش درخت یادبود و کاشت درخت به یاد بزرگان کرمانشاه، با حضور مردم طبیعت‌دوست شهر کرمانشاه در بوستان صدرا برگزار شد.پویش درخت یادبود و کاشت درخت به یاد بزرگان کرمانشاه، با حضور مردم طبیعت‌دوست شهر کرمانشاه در بوستان صدرا برگزار شد.

منبع : مهر نیوز