کاهش تولید محصولات غیرضروری با اجرای الگوی کشت

به گزارش بازار، عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی، افزود: طی سال‌های گذشته فراهم نبودن الزامات، علت اصلی اجرایی نشدن مصوبه الگوی کشت بوده ، اما امسال تمام قوا دست به دست هم دادند تا مصوبه الگوی کشت اجرا شود. کاهش تولید محصولات غیرضروری با اجرای الگوی کشتبه گفته وی، با فراهم شدن […]

به گزارش بازار، عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی، افزود: طی سال‌های گذشته فراهم نبودن الزامات، علت اصلی اجرایی نشدن مصوبه الگوی کشت بوده ، اما امسال تمام قوا دست به دست هم دادند تا مصوبه الگوی کشت اجرا شود.
کاهش تولید محصولات غیرضروری با اجرای الگوی کشتبه گفته وی، با فراهم شدن الزامات و قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی، منافع کشاورزان تامین می‌شود چرا که تولیدکننده می‌داند با چه قیمتی محصول تولید کند و از طرفی بازار فروش مشخص است.
هاشمی با اعلام اینکه درآمد کشاورزان با اجرای الگوی کشت افزایش می‌یابد، اضافه کرد: کمیسیون‌های مختلف اعلام هماهنگی کردند که پای کار هستند چرا که اجرایی شدن این طرح بازده خوبی خواهد داشت.
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی می‌گوید: در الگوی کشت موضوع اصلی این است که چه محصولاتی با چه مقداری تولید شود، براین اساس به گونه‌ای باید برنامه ریزی شود که ۳ تا ۵ برابر تولید فعلی در محصولات اساسی افزایش و تولید محصولات غیرضرور کاهش یابد.
وی ادامه داد: درآمد کشاورزان به تنظیم‌ بازار و مکانیزم‌ عرضه و تقاضا بستگی دارد و چنانچه برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد و دخالت دولت در امر بازار کاهش یابد، بی تردید درآمد کشاورزان ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد.