کاهش ۴۵ درصدی قیمت کود شیمیایی

به گزارش بازار، از ابتدای سال ۹۹ و با آزادسازی نرخ کود شیمیایی قیمت این محصول افزایش پنج برابری یافت که این افزایش قیمت موجب کاهش مصرف کود شیمیایی توسط کشاورزان شد.بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مصرف کود فسفاته و پتاسه توسط کشاورزان در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۸ کاهش […]

به گزارش بازار، از ابتدای سال ۹۹ و با آزادسازی نرخ کود شیمیایی قیمت این محصول افزایش پنج برابری یافت که این افزایش قیمت موجب کاهش مصرف کود شیمیایی توسط کشاورزان شد.بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مصرف کود فسفاته و پتاسه توسط کشاورزان در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۸ کاهش ۸۰ درصدی یافته است.موضوعی که به گفته کارشناسان، کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی را در پی داشته است.حال پس از دو سال جهاد کشاورزی برای جبران مافات تصمیم گرفته تا این محصول را با تعدیل قیمت به کشاورزان عرضه کند.به گفته رسولی؛ مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، این کودها از طریق پرداخت یارانه دولتی از این پس با کاهش قیمت ۴۵ درصدی به کشاورزان عرضه می شود.البته ۶۰ درصد کودهای فسفاته و پتاسه از راه واردات تأمین می شود و ماده اولیه انواع تولید داخل نیز وارداتی است و این کاهش قیمت در واقع از طریق پرداخت یارانه دولتی به کودهای شیمیایی اجرایی می شود، به این ترتیب که سازمان خدمات حمایتی این محصول را از تولید و وارد کننده به قیمت روز خریداری می کند اما با قیمت ارزان تر در اختیار کشاورزان قرار می دهد.به گفته مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی، به عنوان مثال، کیسه ۵۰ کیلویی کود سولفات پتاسیم که قبلاً با قیمت ۵۴۴ هزار تومان به فروش می رسید حالا با قیمت ۲۹۹ هزار تومان از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.همچنین کود سوپر فسفات پریبل هم از ۴۲۲ به ۲۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.به گفته رسولی، این اقدام در راستای تسهیل دسترسی کشاورزان به کود شیمیایی انجام گرفته است.