کتابچه راهنمای بسته پرورش مهارت‌های شناختی تدوین شد

به گزارش سردبیر پرس به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، دکتر محمود تلخابی با اشاره به اینکه افزایش مهارت های شناختی سبب بهبود عملکرد مغز در مواجهه با موقعیتهای واقعی زندگی مانند یادگیری و تصمیم گیری می شود،گفت: مطالعات نشان می دهد موفقیت های فردی تحت تاثیر کارکرد بهینه توانایی شناختی است، […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، دکتر محمود تلخابی با اشاره به اینکه افزایش مهارت های شناختی سبب بهبود عملکرد مغز در مواجهه با موقعیتهای واقعی زندگی مانند یادگیری و تصمیم گیری می شود،گفت: مطالعات نشان می دهد موفقیت های فردی تحت تاثیر کارکرد بهینه توانایی شناختی است، بنابراین باید تلاش شود تا مهارت های شناختی افراد جامعه در سطح مطلوب قرار گیرد.

وی افزود: براساس راهبرد ستاد توسعه علوم شناختی ، کارگروه پرورش شناختی با هدف توسعه سرمایه شناختی برای مخاطبان گروه سنی کودک و نوجوان سنین ۵ تا ۱۷ سال با اولویت آموزش شناختی فعالیت خود را آغاز کرد که بر اساس آن مجموعه ای از فرصت های یادگیری خلق می شود تا کودکان و نوجوانان بتوانند مهارت های شناختی خود را بهبود ببخشند.

وی افزود: به منظور بهبود کیفیت یاددهی، توانمندسازی معلمان با تولید منابع مختلف آموزشی در فرآیندهای آموزش های جاری با آموزه های شناختی نیز در این کارگروه مورد توجه قرار گرفت.

تلخابی با بیان اینکه برای پرورش و ارتقای مهارتهای شناختی کودکان و نوجوانان سال گذشته فراخوان طرح های پژوهشی و تحقیقاتی برای گروه سنی ۵ تا ۱۲ برگزار شد که در نتیجه آن ۲۹ طرح پژوهشی دریافت که پس از بررسی نهایی ، پنج طرح برای تولید محتوا منجر به انعقاد قرار داد شد.

عضو ارشد ستاد توسعه علوم شناختی اضافه کرد: در راستای افزایش مهارت های شناختی کودکان و نوجوانان کتابچه راهنمای بسته پرورش مهارت‌های شناختی با هدف توسعه برنامه‌های پرورش کارکردهای اجرایی تهیه و تدوین شد .

به گفته وی، بروشور«آموزه‌های شناختی» برای آموزش مجازی در دوران کرونا که شامل ۱۵ عنوان اصلی مرتبط با آموزش و پرورش شناختی بود پس از تهیه و تدوین از طریق وب‌ سایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، شبکه‌های اجتماعی در دسترس عموم مردم قرار گرفت.

وی بیان کرد: در پانزدهمین فراخوان پرورش کارکردهای اجرایی برای گروه سنی نوجوانان ( ۱۲ الی ۱۷ سال) ، ۱۹ طرح پژوهشی دریافت و در نهایت چهار طرح پژوهشی در مرحله انعقاد قرارداد قرار گرفت .

عضو ارشد ستاد توسعه علوم شناختی طراحی و اجرای کارگاه آموزشی تحت عنوان «سازوکار توسعه بسته‌های پرورشی» برای مجریان همکار با کارگروه تربیت شناختی و نیز تدوین معیارهای مناسب برای بازی‌های شناختی با نظر به جنبه‌های پرورش شاختی را از دیگر اقدامات و تلاش ها برای افزایش مهارت های شناختی در میان کودکان و نوجوانان برشمرد .

تلخابی انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور ، ترغیب شرکت ‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه تربیت شناختی و هم‌اندیشی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بهسازی و ارتقای سرمایه شناختی دانش آموزان از دیگر اقدامات و فعالیت ها در راستای افزایش سرمایه و مهارت های شناختی است .

دبیر کارگروه شناختی ستاد توسعه علوم شناختی با تاکید بر استمرار تلاش ها و فعالیت ها برای افزایش سرمایه ها و مهارت های شناختی در میان کودکان و نوجوانان ، گفت: شناسایی ابزارها و فناوری های شناختی در تربیت ، همکاری با سمن ها در زمینه به‌کارگیری آموزه‌های علوم شناختی در تربیت، ایجاد شبکه میان شرکت ها، نهادها، افراد فعال و متخصصان در حوزه پرورش مهارت های شناختی و نیز توسعه رویکردهای تربیت شناختی فرزند و توسعه نیروی انسانی و آموزش معلمان و والدین در دستور کار قرار دارد.