«کرنانوازی» در رامسر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مازندران دارایی آئین و رسم‌های متنوع عاشورایی است که ریشه در فرهنگ مردم منطقه دارد و هر یک از این رسم‌ها از جمله کرنانوازی بیانگر عشق و ارادت مردم استان به سید و سالار شهیدان است. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مازندران دارایی آئین و رسم‌های متنوع عاشورایی است که ریشه در فرهنگ مردم منطقه دارد و هر یک از این رسم‌ها از جمله کرنانوازی بیانگر عشق و ارادت مردم استان به سید و سالار شهیدان است.

منبع : مهر نیوز