کشت محصولات زراعی بر اساس میزان بارندگی هر منطقه انجام شود

عطا الله ابراهیمی در گفت و گو با سردبیر پرس با اشاره به اینکه کشت محصولات زراعی در چهارمحال و بختیاری بر اساس میزان بارندگی هر منطقه انجام شود، اظهار داشت: تدوین الگوی کشت و بازنگری در کشت محصولات زراعی در استان با توجه به اقلیم هوایی و منابع آبی ضروری است. وی ادامه داد: […]

عطا الله ابراهیمی در گفت و گو با سردبیر پرس با اشاره به اینکه کشت محصولات زراعی در چهارمحال و بختیاری بر اساس میزان بارندگی هر منطقه انجام شود، اظهار داشت: تدوین الگوی کشت و بازنگری در کشت محصولات زراعی در استان با توجه به اقلیم هوایی و منابع آبی ضروری است.
وی ادامه داد: بارش‌ها در چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است و شرایط آب و هوایی امروز شرایط کشت بسیاری از محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا را نمی‌دهد.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کاهش بارش‌ها موجب کاهش حجم سفره‌های زیر زمینی در این استان شده است.
وی تصریح کرد: کشت‌های گلخانه‌ای نقش بسزایی در صرفه جویی مصرف آب و افزایش محصولات دارد و توسعه و ترویج این شیوه کشت در شرایط آب و هوایی استان ضروری است.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری کشاورزان از ظرفیت کارشناسان جهاد کشاورزی و یاوران تولید می‌تواند باعث افزایش عملکرد در سطح و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی شود.