کشفیات نیروی انتظامی استان فارس در مقابله با باندهای خلافکار

نشست خبری سردار رهامبخش حبیبی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس همزمان با نمایش کشفیات نیروی انتظامی استان فارس در انهدام و کشف باند های مختلف کلاهبرداری، مواد مخدر و سارقین منازل برگزار شد. منبع : مهر نیوز

نشست خبری سردار رهامبخش حبیبی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس همزمان با نمایش کشفیات نیروی انتظامی استان فارس در انهدام و کشف باند های مختلف کلاهبرداری، مواد مخدر و سارقین منازل برگزار شد.

منبع : مهر نیوز