کشف و امحاء بیش از ۱۳۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ غیر بهداشتی و سه لاشه دام

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس