کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق در پلدشت

به گزارش سردبیر پرس، محمد مقدم در این زمینه اظهار کرد: این قاچاقچیان سعی داشتند این ماهیان را با یک دستگاه کامیون از شهرستان خارج و به شمال کشور انتقال دهند که در دام مأموران گرفتار شدند. وی ارزش ریالی این ماهیان را نزدیک به ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در این راستا […]

به گزارش سردبیر پرس، محمد مقدم در این زمینه اظهار کرد: این قاچاقچیان سعی داشتند این ماهیان را با یک دستگاه کامیون از شهرستان خارج و به شمال کشور انتقال دهند که در دام مأموران گرفتار شدند.
وی ارزش ریالی این ماهیان را نزدیک به ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در این راستا یک دستگاه کامیون توقیف و یک نفر دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شد.
از چهارم فروردین ماه سال جاری به دلیل حفظ و باز سازی ذخایر و آغاز زاد و ولد ماهیان، صید هرگونه ماهی در دریاچه پشت سد ارس ممنوع شده است.