کشف ۲۹۵ کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در کرمانشاه

به گزارش سردبیر پرس حسین حیدری مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این میزان کشفیات در  بازرسیهای انجام شده از ۸  واحد غیر بهداشتی کشف شد گفت: ۲۲۲ بازدید از انواع واحد‌های عرضه، انبارها، سردخانه‌ها، مراکز قطعه بندی و بسته بندی و کشتارگاه‌های دام و طیور انجام شد که یک مورد نیز به […]

به گزارش سردبیر پرس حسین حیدری مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این میزان کشفیات در  بازرسیهای انجام شده از ۸  واحد غیر بهداشتی کشف شد گفت: ۲۲۲ بازدید از انواع واحد‌های عرضه، انبارها، سردخانه‌ها، مراکز قطعه بندی و بسته بندی و کشتارگاه‌های دام و طیور انجام شد که یک مورد نیز به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

منبع : سردبیر پرس