کشف ۷۵ کیلو تریاک جاسازی شده در هندوانه در مرز پرویزخان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یکی از قاچاقچیان قصد وارد کردن مقدار قابل توجهی مواد مخدر از استان‌های جنوبی در پوشش بار هندوانه به شهرهای غربی کرمانشاه را داشت. در بازرسی‌های انجام گرفته ۷۵ کیلوگرم تریاک که به شکل ماهرانه‌ای در بار هندوانه مخفی شده بود، کشف شد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یکی از قاچاقچیان قصد وارد کردن مقدار قابل توجهی مواد مخدر از استان‌های جنوبی در پوشش بار هندوانه به شهرهای غربی کرمانشاه را داشت.
در بازرسی‌های انجام گرفته ۷۵ کیلوگرم تریاک که به شکل ماهرانه‌ای در بار هندوانه مخفی شده بود، کشف شد.

منبع : مهر نیوز