کشور به تولید سالانه ۲۱۰ میلیون اصله نهال نیاز دارد

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال در مدت ۴ سال، حداقل سالانه به تولید حدود ۲۱۰ میلیون نهال نیاز دارد، گفت: در حال حاضر تعداد ۱۲۶ نهالستان جنگلی در سطح ۲ […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال در مدت ۴ سال، حداقل سالانه به تولید حدود ۲۱۰ میلیون نهال نیاز دارد، گفت: در حال حاضر تعداد ۱۲۶ نهالستان جنگلی در سطح ۲ هزار و ۸۶۱ هکتار در کشور داریم و هر نهالستان یک ظرفیت بالقوه و یک ظرفیت بالفعل دارد.
وی ظرفیت فعلی تولید نهال در نهالستان‌های جنگلی کشور در بخش دولتی و خصوصی را سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون اصله عنوان کرد.
نوبخت اظهار داشت: در طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال، گونه‌های بومی در پنج عرصه رویشی کاشته خواهند شد.
وی ادامه داد: گونه‌های بومی که برای توسعه، احیا و غنی‌سازی عرصه‌های جنگلی تولید می‌شوند، گونه‌هایی هستند که باید به تأیید کمیته فنی استان‌ها و شورای عالی جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برسند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برای هر هکتار به طور میانگین حدود ۴۰۰ اصله نهال نیاز است، تصریح کرد: هزینه تولید، کاشت و داشت هر نهال جنگلی در دنیا با توجه به ارزش پول ما، نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان است.
وی گفت: کاشت یک میلیارد اصله نهال حدود ۲.۵ میلیون هکتار عرصه فقط برای توسعه می‌خواهد در حالی که ما کار احیا و غنی‌سازی هم داریم.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که حدود ۴۰ هزار روستا در کشور داریم، اذعان داشت: بخش قابل توجهی از این روستاها در اطرافشان، عرصه‌های منابع طبیعی است که می‌توان در قالب ایجاد پارک‌های روستایی به مردم این روستاها، نهال داد.
وی هدف از کاشت یک میلیارد نهال را از جمله ترسیب، مقابله با فرسایش آبی و بادی خاک، کمک به پاکیزگی هوا و افزایش سرانه فضای سبز برشمرد.
نوبخت گفت: ایران جزو ۷ کشور اول دنیا در تولید کربن است و تعهداتی برای کاهش تولید کربن دارد و یکی از راه‌های ترسیب کربن منتشر شده از منابع آلاینده، نهالکاری است.