کمک فوری / نگذاریم این پسر جوان نابینا شود

پسری است ۲۵ ساله. چند سال است به دلیل تاری دید شدید و آسیب چشمی تحت درمان می باشد.به علت ضعف شدید بینایی طوری که حتی نمی تواند به درستی چهره ها را هم تشخیص دهد باید برای درمان به شیراز مراجعه کند. باید فعلا تحت درمان باشد که بعدها بتوان برایش پیوند انجام داد.برای […]

پسری است ۲۵ ساله. چند سال است به دلیل تاری دید شدید و آسیب چشمی تحت درمان می باشد.به علت ضعف شدید بینایی طوری که حتی نمی تواند به درستی چهره ها را هم تشخیص دهد باید برای درمان به شیراز مراجعه کند. باید فعلا تحت درمان باشد که بعدها بتوان برایش پیوند انجام داد.برای هربار شیراز رفتن و هزینه بستری و دارو بیش از ۴ میلیون تومان نیاز دارد.
پدرش کارگر است و خودش نیز به علت وضع جسمانی نمی تواند کاری انجام دهد.ایشان حتما باید طی روزهای آینده به شیراز مراجعه کند اما به دلیل نداشتن هزینه از ادامه درمان بازمانده اند.
مورد دوم: مادری ست بیمار. ایشان مدتی است به علت مشکلات صفرا و داخلی تحت درمان می باشد. در یک روستا به همراه همسرش زندگی می کند که او نیز مدتی پیش با کمک شما عزیزان جراحی چشم انجام داده است.در حال حاضر این مادر نیاز به کمک شما برای درمان خود دارد. هموطنان گرامی هر چه در توان دارید به این دو عزیز برای ادامه درمان کمک کنید.
پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال
شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۵۶۱۹۸شماره حساب بانک ملی:  ۰۱۱۳۵۸۳۶۹۳۰۰۰شماره شبا: IR310120020000005898771465