کیفیت هوای اصفهان در وضعیت نارنجی / تنها ۸ ایستگاه فعال است

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان‌های فرشادی با شاخص ۹۰، جی با شاخص ۱۰۰ و میرزاطاهر با شاخص ۸۲ در وضعیت سالم قرار دارد. وی با بیان اینکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های رهنان با […]

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان‌های فرشادی با شاخص ۹۰، جی با شاخص ۱۰۰ و میرزاطاهر با شاخص ۸۲ در وضعیت سالم قرار دارد.
وی با بیان اینکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های رهنان با شاخص ۱۰۸، فیض با شاخص ۱۰۲، کاوه با شاخص ۱۰۳ ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۰۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاه با هنر با شاخص ۱۶۰ دروضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده است
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان، افزود: در حال حاضر تنها هشت ایستگاه پایش آلودگی هوا در استان اصفهان فعال است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع : خبرگزاری مهر