کیفیت هوای تهران سالم است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، کیفیت هوای پایتخت در نخستین روز از خردادماه نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد. میانگین غلظت آلاینده‌های هوا هم اکنون بر روی عدد ۵۹ قرار دارد، در حالی که طی ۲۴ ساعت گذشته این میانگین بر روی عدد ۷۱ ثبت شده بود. دی اکسید نیتروژن در […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، کیفیت هوای پایتخت در نخستین روز از خردادماه نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد.

میانگین غلظت آلاینده‌های هوا هم اکنون بر روی عدد ۵۹ قرار دارد، در حالی که طی ۲۴ ساعت گذشته این میانگین بر روی عدد ۷۱ ثبت شده بود.

دی اکسید نیتروژن در شبانه روز گذشته از میان آلاینده‌های هوا از غلظت بیشتری برخوردار بوده اما هم اکنون ذرات معلق جایگزین این آلاینده شده است.

با ادامه این شرایط تهران وارد پنجاه و هفتمین روز با کیفیت هوای سالم می‌شود.

طی دو ماه گذشته تنها دو روز هوای پایتخت در شرایط پاک قرار گرفته بود در حالی که این شرایط در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ روز بوده است.

در این مدت چهار روز هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت ولی در سال گذشته هیچ روزی در دو ماه نخست سال به شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس نرسید.