گردشگران نوروزی در تپه های جهانی سیلک کاشان

سردبیر پرس؛ گروه استان‌ها – هادی نجف زاده: اینکه کاشان به عنوان یکی از نخستین خاستگاه‌های تمدن بشری در سطح دنیا معروف است برگرفته از هویت و اصالت ماندگاری است که در تپه‌های جهانی سیلک کاشان نهفته است. در تپه‌های سیلک که بخش عمده از آن هنوز برای مردم محلی و ایران و حتی جهان […]

سردبیر پرس؛ گروه استان‌ها – هادی نجف زاده: اینکه کاشان به عنوان یکی از نخستین خاستگاه‌های تمدن بشری در سطح دنیا معروف است برگرفته از هویت و اصالت ماندگاری است که در تپه‌های جهانی سیلک کاشان نهفته است.
در تپه‌های سیلک که بخش عمده از آن هنوز برای مردم محلی و ایران و حتی جهان ناشناخته است، نخستین تمدن شهرنشینی جهان شکل گرفت و هنوز نیز گذر زمان و گردش روزگار باعث نشده است که از ابهت آن کاسته شود.
با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای شهری و با تلاش‌های انجام شده توسط مدیر و پرسنل سایت پژوهشی تپه‌های سیلک این اثر ماندگار تمدن بشریت در آستانه ثبت جهانی قرار دارد.
در فیلم، گفت و گو با مسافران نوروزی که در نخستین روزهای ۱۴۰۱ به کاشان و سایت سیلک را برای دیدن انتخاب کرده‌اند را مشاهده می‌کنید.

منبع : خبرگزاری مهر